Fazy migracji do Magento

Migracja do Magento 2 została podzielona na pięć faz.

1. Analiza i planowanie migracji. Prace rozpoczęliśmy od zaplanowania migracji. Zebraliśmy wszystkie kluczowe wymagania i stworzyliśmy na ich podstawie backlog migracji (dziennik projektu). Na tym etapie zdecydowaliśmy, jakie dane zostaną przeniesione, a jakie nie są istotne i nie muszą być wykorzystywane w nowym projekcie.

2. Planowanie migracji. Zaplanowaliśmy proces oraz scenariusze: pozytywne i negatywne.

3. Implementacja skryptów migracji. Przygotowaliśmy dedykowane skrypty migrujące obszary wskazane na etapie analizy (dane, funkcje, integracje, SEO).

4. Realizacja migracji. Przeprowadziliśmy proces migracji, uruchomiliśmy skrypty i kontrolowanie procesu.

5. Monitorowanie i ocena migracji. Rozpoczęliśmy monitorowanie logów i analizę danych z serwisów analitycznych.

Proces migracji Magento

Migracja platformy e-commerce to złożony proces, wymagający wielotorowych działań dostosowanych indywidualnie do potrzeb i sytuacji wyjściowej klienta. W omawianym przypadku proces ten obejmował szereg omówionych poniżej prac.

Migracja dedykowanych funkcji

W nowym e-commerce opartym o Magento 2 wdrożyliśmy funkcje dedykowane, istniejące w poprzedniej platformie i konieczne z punktu widzenia działania organizacji. Po konsultacjach z Klientem nie wszystkie funkcje zostały przeniesione, funkcje realnie nieużywane nie podlegały migracji. Dzięki temu nowy sklep internetowy nie został już na początku przeciążony nadmiarowymi funkcjonalnościami. Migracja dedykowanych funkcji była realizowana niezależnie od projektu migracji danych.

Migracja dedykowanych integracji

W odrębnym projekcie odwzorowaliśmy, zoptymalizowaliśmy i usprawniliśmy dedykowane integracje związane z systemem ERP i innymi systemami wewnętrznymi.

Pierwsza testowa migracja i testy bazy danych oraz plików

Dokonaliśmy testowej migracji danych do nowego projektu opartego o Magento 2 na serwerze testowym, gdzie wykonaliśmy szereg testów.

Faza przed uruchomieniem

Zweryfikowaliśmy spójność danych do przeniesienia: katalog produktów, atrybutów, opisów, zdjęć i grafik, stron statycznych, klientów i zamówień oraz innych danych.

Migracja SEO

Zaplanowaliśmy i zaimplementowaliśmy migrację SEO, która objęła takie zadania, jak: weryfikacja Google Search Console i Google Analytics, wdrożenie strony Maintenance na czas migracji, zapewnienie odpowiedniej mocy serwera na potrzeby indeksowania wyszukiwarek w początkowym okresie, automatyczne i półautomatyczne mapowanie starych adresów URL do przekierowania 301.

Finalne testy akceptacyjne

Przeprowadziliśmy manualne i automatyczne testy nowego rozwiązania według przygotowanych scenariuszy testowych. Zweryfikowaliśmy poprawność przekierowań i poprawności przekazywania danych.

Szkolenia

Przeprowadziliśmy szkolenia pracowników z użytkowania nowej platformy.

Dokumentacja

Podczas procesu migracji sporządzaliśmy dokumentację opisującą wykonane operacje i zaimplementowane funkcjonalności związane z migracją. Przygotowaliśmy również raporty, rejestr spraw otwartych i rejestr ryzyk.

Moment uruchomienia

Uruchomienie zostało zaplanowane w okresie charakteryzującym się najmniejszym ruchem. Przygotowaliśmy dedykowaną listę kontrolną i scenariusz uruchomieniowy. Lista kontrolna została stworzona w oparciu o procedury, jakie wypracowaliśmy wewnątrz Ageno. Procedura nie była jednak całkowicie standardowa, ponieważ wymagała dostosowania do potrzeb projektu:

 • Migracja ostatnio dodawanych produktów w dniu uruchomienia projektu.
 • Migracja ostatnich zamówień i klientów (wraz ze zgodami RODO).
 • Projekt nie wymagał strategii całkowitego „zero downtime”, dlatego proces migracji został uproszczony. Poprzedni sklep internetowy nie działał w nocy od godziny 2:00 do 2:48.
 • Monitoring i kontrola pojawiających się błędów 404 i innych.
 • Na krótki czas migracji wyłączone zostały reklamy Google Ads i Facebook Ads.

Scenariusze uruchomieniowe

W procesie migracji zaplanowaliśmy scenariusze uruchomieniowe dla różnych okoliczności.

 • Przełączenie na nową platformę z powodzeniem.
 • Przełączenie na nową platformę z problemami, które mogą zostać rozwiązane za pomocą tzw. hotfixów. W tym celu w gotowości był cały zespół developerski Ageno, zespół zewnętrzny odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie systemu ERP, zespół e-commerce klienta.
 • Powrót do starej platformy w przypadku niepowodzenia.
 • Dzięki zastosowaniu usługi DNS Cloudflare w architekturze serwerowej możliwe było szybkie przełączenie ze starej platformy e-commerce na nową, pracującą na podstawie Magento 2.

Po uruchomieniu

 • Wykonaliśmy testy środowiska produkcyjnego.
 • Monitorowaliśmy logi serwera, obciążenie serwera, System NewRelic, System Rollbar, Google Analytics, Google Search Console, powiadomienia e-mailowe. (Przeczytaj też: Dlaczego należy monitorować pracę rozwiązania e-commerce opartego o Magento?)
 • Monitorowaliśmy błędy 404.
 • Zgłosiliśmy do Google Search Console nową mapę witryny.
 • Sporządziliśmy raport z uruchomienia dla klienta.

Chcesz wiedzieć więcej o migracji do Magento 2 ? Skontaktuj się ze mną: maksymilian.sleziak@ageno.pl