Zasady planowania Sprintu

 • Miejsce – Salka konferencyjna.
 • Termin – Zaplanowany czas spotkania, zaproszeni wcześniej uczestnicy.
 • Czas: 
  – sprint 4 tygodnie = max. 8 godzin planowania;
  – sprint 2 tygodnie = max. 4 godziny planowania;
  – sprint 1 tydzień = max. 2 godziny planowania.
 • Skupienie – Przygotowanie, powaga, szacunek i skupienie zespołu. Wzrok i uwaga na zespół, nie na smartfony.
 • Organizacja — Spotkanie organizuje, moderuje i dba o prawidłową realizację Koordynator Projektu (Scrum Master).
 • Notatki — Ze spotkania przygotowana jest notatka udostępniana zespołowi.

Prawidłowo wykonane planowanie Sprintu powinno dać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co ma zostać wykonane w ramach planowanego Sprintu?
 • W jaki sposób będą realizowane zadania mające na celu dostarczenie Przyrostu?
 • Jaki jest Cel Sprintu? (Jednocześnie Cel jest nazwą Sprintu).

Cel Sprintu

Po wybraniu elementów Backlogu Produktu do Backlogu Sprintu zespół określa Cel Sprintu.

Za Scrum Guide:

Cel Sprintu to założenie, które zostanie spełnione w ramach Sprintu poprzez implementacje wybranych elementów Backlogu Produktu.

Przykłady Celów Sprintu:

 • Uruchomienie pierwszej wersji staging z domyślnym wyglądem sklepu.
 • Umożliwienie składania zamówień na staging.
 • Wdrożenie integracji z systemem ERP klienta umożliwiającej zasilanie stanów magazynowych i cen z ERP oraz integrację zamówień ze sklepu do ERP.

Źródła: 
Zdjęcie: @kowalikus 
https://unsplash.com/photos/WGsKgHQN2no
Scrum Guide: 
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-PL.pdf