Opisywanie zadań

Opis każdego zadania w systemie do zarządzania czasem pracy (Toggl), powinien być prosty, ale jednoznaczny. Treść musi być klarowna, tak, aby w pełni wyjaśniała, jakie dokładnie czynności podjęto w danym czasie. Powinna pozwolić szybko i łatwo ustalić, czego dotyczyła czynność w przeszłości.

Niedopuszczalne jest, aby zadanie nie miało przypisanego projektu oraz było opisywane później niż dzień po faktycznym czasie jego wykonania.

 • Błędne: Cięcie layoutu [acme.pl]
 • Poprawne: Cięcie strony głównej, nawigacja w header [acme.pl]
 • Błędne: Treść [Brak projektu]
 • Poprawne: Redagowanie wpisu „Jak opisywać zadania?” [acme.pl]
 • Błędne: Rozmowa z klientem [acme.pl]
 • Poprawne: Konsultacje z klientem w sprawie poprawek dotyczących głównej strony i układu nawigacji [acme.pl]

Dlaczego?

Do raportów z wykonanych zadań dostęp mają klienci. Niepoprawnie, niesumiennie prowadzony worklog powoduje podejrzenie nierzetelności i wrażenie braku profesjonalizmu. (Nie tylko w oczach klientów.)

Lista kontrolna

(Będzie na bieżąco aktualizowane).

 • Czy nazwa jest jednoznaczna i klarowna?
 • Czy nazwa zadania rozpoczyna się wielką literą?
 • Czy nie występują w nazwie skróty, zdrobnienia, żargon, slang itp.?
 • Czy nie ma błędów ortograficznych?
 • Czy wybrany jest projekt i Klient?
 • Czy czas rejestrowany jest w trakcie realizacji zadania?

Bardzo przydatnym narzędziem w codziennej pracy z Toggl jest dodatek do Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/toggl-track-productivity/oejgccbfbmkkpaidnkphaiaecficdnfn


Zainteresuje Cię również: