Procedura wdrożenia e-commerce

Wdrożenia Magento są zazwyczaj skomplikowane – wiele wersji, integracji, tysiące commitów. Zbliżający się Launch Day powoduje wysoką presję. Poniższa procedura porządkuje czynności, które należy wykonać bezpośrednio przed uruchomieniem i w dniu uruchomienia sklepu na Magento 2, ale nie tylko.

Zweryfikuj, czy wszystkie poniższe punkty są prawdziwe dla projektu.

Na 30 dni przed uruchomieniem

Ogólne

 • Code Freeze – możliwość dodawania nowych funkcjonalności jest zablokowana i realizowane są jedynie poprawki (bugfix) i optymalizacje.

Powiadomienie interesariuszy

 • E-mail do klienta (product owner) wysłany z przypomnieniem o dacie uruchomienia z prośbą o potwierdzenie.
 • E-mail do administratora serwerów sklepu wysłany z przypomnieniem o dacie uruchomienia z prośbą o potwierdzenie.
 • E-mail do zespołu projektowego wysłany z przypomnieniem o dacie uruchomienia z prośbą o potwierdzenie.
 • Jasna informacja o dacie startu – wydruk i umieszczenie go w widocznym miejscu w biurze. Wzór do pobrania.

Na 1 dzień przed uruchomieniem

Ogólne

 1. Testowe dane – Wszystkie testowe dane, zamówienia, produkty, podstrony zostały usunięte.
 2. Procedura deploymentu – W środowisku produkcyjnym działa prawidłowo. Test aktualizacji i przywracania zmian z ostatniego poprawnego deploymentu przebiega właściwie.
 3. Baseurl – Base URL i Base Admin URL jest prawidłowo ustawiony.
 4. Production Mode – Sklep jest ustawiony na „Production Mode”.
 5. URL Admin – Adres administracji sklepu zmieniony na bezpieczny z losowym hashem na końcu:
  np. domena-klienta.com/admin-x8sv1vwk4ql7zf53sd42p1
 6. Mocne hasła – Hasła do panelu administracyjnego są zmienione na silne.
 7. Certyfikat SSL – Skonfigurowany prawidłowo i zweryfikowany.
 8. Przekierowania http na https – Http przekierowuje na https.
 9. Crontab – Wszystkie Crony Magento są uruchomione i działają prawidłowo.
 10. Licencje modułów – Wszystkie płatne moduły mają wprowadzone aktualne klucze licencyjne.

Dostawa i płatności

 1. Dostawa – Odpowiednie dostawy są dostępne dla właściwego kraju.
 2. Produkcyjne API dla kurierów – API firm kurierskich pracuje na produkcyjnym API i działa prawidłowo.
 3. Formy płatności produkcyjne – Formy płatności są włączone na tryb produkcyjny z wyłączonym „sandboxem” i pracują prawidłowo.
 4. Integracje z systemami płatności – Wszystkie płatności przełączone są w tryb produkcyjny i działają prawidłowo. Wyłączony jest „sandbox”

Integracje

 1. Stany magazynowe –  Integracja w trybie produkcyjnym i działa prawidłowo.
 2. Integracja z ERP – Integracja w trybie produkcyjnym i działa prawidłowo.
 3. Google Analytics – Podłączony produkcyjnie z modułem e-commerce, działa prawidłowo.
 4. Plik sitemap.xml – Wygenerowana mapa strony, dodana do Google Search Console.
 5. Inne integracje – Integracja w trybie produkcyjnym i działa prawidłowo. Inne integracje: np. newsletter, social media, chat etc.

Optymalizacja

 1. Przebudowanie CSS i JS – Wszystkie pliki CSS i JS zostały poprawnie przebudowane oraz włączona została funkcja Minify.
 2. Przeindeksowanie – Wykonany został reindex wszystkich dostępnych indeksów.
 3. Usunięcie cache – Wszystkie dostępne cache usunięte.
 4. Włączenie cache – Wszystkie dostępne cache włączone.
 5. Redis – Włączony i działa prawidłowo do cache i przechowywania sesji.
 6. Varnish – Włączony i działa prawidłowo.

Przygotowanie do uruchomienia

 1. maintenance.flag – Plik maintenance.flag został stworzony oraz jest przygotowany do usunięcia podczas uruchomienia.
 2. DNS – Przygotowane właściwe rekordy DNS.
 3. Cloudflare – Mamy pełny dostęp.
 4. Logi – Logi są włączone oraz mają ustawione regularne czyszczenie (logrotate).
 5. Backup danych – Backup danych jest wykonywany prawidłowo.
 6. SEO – Plik robots.txt i podstrony ustawione na index i follow (sklep w pełni widoczny dla wyszukiwarek), przekierowania 301 starych adresów do nowych.
 7. Error reporting – Wyłączone raportowanie błędów na serwerze produkcyjnym.
 8. Włączenie monitoringu statusu sklepu: Statuscake, Pingdom.

Przygotowanie zespołu

 1. Porządek na stanowisku – Na stanowisku pracy jest idealny porządek.
 2. Miejsce na dysku – Na komputerze jest zapas miejsca na dysku.
 3. Awaryjny dostęp do sieci – Awaryjny dostęp do internetu działa.
 4. Przygotowanie dostępów – Pełny dostęp do Admin panel, Cloudflare, DNS, Serwer.

Informacja

 1. E-mail do Klienta z przypomnieniem o dokładnej godzinie uruchomienia.
 2. E-mail do administratora serwera o planowanej godzinie uruchomienia.
 3. E-mail do zespołu z informacją.

Dzień uruchomienia

Godzina 8:00

 1. Spotkanie zespołu projektowego podsumowujące dzień uruchomienia.
 2. Project Manager wysyła e-mail do Klienta z informacją o rozpoczęciu procedury uruchomienia projektu.

Godzina 9:00

 1. DNS – Delegacja DNS na właściwy adres sklepu. Weryfikacja prawidłowości wszystkich rekordów w DNS.
 2. Cloudflare – Wyczyszczenie i włączenie cache.

Godzina 12:00

 1. Zwolnienie blokad – Wyłączenie autoryzacji http, i innych blokad autoryzacyjnych z frontendu sklepu.
 2. Usunięcie pliku maintenance.flag

⚠️ ️Soft launch otwarta Beta – Start projektu ⚠️

Godzina 13:00 – Testy pouruchomieniowe

 1. Zamówienia – Zamówienia testowe dla wszystkich rodzajów płatności i wszystkich rodzajów dostawy.
 2. Wyszukiwarka – Weryfikacja poprawności działania wyszukiwarki.
 3. Lista produktów i filtrowanie – Weryfikacja poprawności działania filtrowania.
 4. NewRelic – Monitoring statystyk obciążenia aplikacji.
 5. Logi – Monitoring logów serwera.
 6. Google Analytics – Weryfikacja, czy GA zbiera dane prawidłowo.
 7. Integracje – Weryfikacja, czy integracje (ERP, CRM, Chat, Newsletter) działają prawidłowo.
 8. Powiadomienia e-mailowe – Weryfikacja, czy e-maile sprzedażowe z powiadomieniami docierają prawidłowo.

Godzina 16:00 – Podsumowanie

 1. Przygotowanie szczegółowego raportu z uruchomienia i przesłanie do Klienta.