Cel spotkania

Celem Codziennego Scruma jest synchronizacja działań bieżących i przygotowanie planu na najbliższy dzień. Podczas spotkania każdy członek zespołu odpowiada na pytania związane z przybliżaniem się do osiągnięcia Celu Sprintu:

  1. Co zrobiłeś wczoraj?
  2. Co zrobisz dzisiaj?
  3. Czy istnieją jakieś przeszkody?

Bez wchodzenia w szczegóły techniczne. Zespół zawsze może spotkać się bezpośrednio po Codziennym Scrumie, aby już szczegółowo przedyskutować wybrane zagadnienia lub dostosować plan prac na pozostałą część Sprintu.

Zasady Codziennego Scruma

  • Miejsce — Spotkanie w tym samym miejscu.
  • Termin — Codzienna, stała pora realizacji spotkania, np. 10:00.
  • Czas — Maksymalnie 15 minut.
  • Postawa — Spotkanie odbywa się na stojąco.
  • Skupienie — Przygotowanie, powaga, szacunek i skupienie zespołu. Wzrok i uwaga na zespół, nie na smartfony.
  • Scrum Master — Spotkanie organizuje, moderuje i dba o prawidłową realizację Koordynator Projektu.

Codzienne Scrumy poprawiają komunikację, eliminują niepotrzebne spotkania, identyfikują i usuwają przeszkody, sprzyjają szybkiemu podejmowaniu decyzji i podnoszą poziom wiedzy Zespołu. Jest to spotkanie kluczowe dla procesu stałej inspekcji i adaptacji Projektu.


Źródła: 
Guide: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-PL.pdf