Czym jest analiza przedwdrożeniowa?

Wstępna analiza przedwdrożeniowa jest jedną z pierwszych faz tworzenia produktu (np. projektu systemu e-commerce). Jej głównym celem jest zbadanie założeń i zgromadzenie informacji weryfikujących pomysł, pozwalających wyznaczyć dalsze kroki projektowe.

Jaki jest efekt analizy przedwdrożeniowej?

W wyniku przeprowadzenia wstępnej analizy przedwdrożeniowej Klient otrzymuje następujące dane:

 • Wizja projektu – spójna, wspólna wizja projektu odpowiadająca zarówno na potrzeby biznesu, jak i grupy odbiorców produktu.
 • Walidacja pomysłu – wstępna weryfikacja pomysłu na produkt, wskazująca kierunek dalszych działań (i z których należy zrezygnować).
 • Priorytetyzacja – określenie pierwszych działań, które powinny być wykonane, aby przyniosły największy efekt.
 • Minimalizacja ryzyka – identyfikacja potencjalnych ryzyk w projekcie oraz w procesie wdrażania oraz ich minimalizacja jeszcze przed podjęciem kluczowych decyzji inwestycyjnych.
 • Zakres projektu – ocena zakresu i wymagań jakościowych i ilościowych poszczególnych funkcjonalności.
 • Specyfikacja – określenie wstępnej specyfikacji projektu wraz z kryteriami akceptacyjnymi.
 • Technologia – wstępny dobór wymaganego stosu technologicznego.

Obok dostarczenia twardych danych analiza przedwdrożeniowa daje możliwość lepszego poznania stron (firmy wdrożeniowej i zleceniodawcy), weryfikacji potencjału do współpracy, omówienia obaw, wątpliwości oraz zagadnień, które nie były brane pod uwagę przy tworzeniu pomysłu.

Od chaosu do startu tworzenia nowego projektu

Od chaosu do startu tworzenia nowego projektu.

Po właściwie wykonanej analizie Klient powinien znać odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Czym będzie produkt, który chce stworzyć w ramach projektu?
 • Jakie są ryzyka projektowe?
 • Co musi przygotować moja organizacja, aby móc rozwijać projekt?
 • Jaki będzie budżet wymagany na realizację wdrożenia?
 • Jaki będzie harmonogram wdrożenia?
 • Czy będę w stanie sprawnie komunikować się z przedstawicielami firmy?
 • Co chcemy osiągnąć przez projekt?
 • Co chcemy zrobić przez projekt?
 • Dlaczego chcemy zrobić ten projekt?
 • Jaki jest zakres wdrożenia MVP (Minimum Viable Product)?

Analiza przedwdrożeniowa – kiedy ją przeprowadzić?

Ile kosztuje samochód, który będzie miał 4 koła, kierownicę, silnik i światła?

Jan Nowak

Tworzenie rozwiązań technologicznych, takich jak systemy e-commerce, to skomplikowany i złożony proces. W znakomitej większości przypadków przekazywany początkowo przez Klienta obraz projektu jest zbyt ogólny. Działania badawcze konieczne są zawsze wtedy, kiedy występuje niedobór danych, aby móc realizować prace rozwojowe nad projektem.

Proces od niepewności do jasnej wizji projektu elementem analizy przedwdrożeniowej
Od niepewności do jasnej wizji.

Jak wygląda proces analizy?

W Ageno dobieramy metodykę do potrzeb. Zazwyczaj proces wstępnej analizy przedwdrożeniowej rozpoczynają warsztaty projektowe u Klienta lub zdalnie. Warsztaty mają możliwie nieformalny charakter, aby umożliwić swobodną wypowiedź wszystkim interesariuszom projektu. Spotkanie ma formę wywiadów i pogłębionych wywiadów z poszczególnymi przedstawicielami działów występujących w danej organizacji (np. zarząd, sprzedaż, marketing, magazyn itp.). Warsztaty projektowe mają na celu zgromadzenie założeń, wymagań, hipotez i innych danych potrzebnych do dalszej analizy i interpretacji.

Efekty procesu realizacji wstępnej analizy przedwdrożeniowej są różne i w zależności od przypadku mogą to być:

 • Wstępne makiety UX – pierwsze szkice makiet projektu, czyli schematów określających układ i wymagane funkcjonalności w poszczególnych głównych widokach.
 • Przygotowanie wstępnych wymagań – stworzenie początkowych scenariuszy użycia produktu.
 • Początkowy backlog projektu – rejestr podstawowych zadań projektu (product backlog) opracowany razem z Klientem (Product Owner) wraz z kryteriami akceptacyjnymi.
 • Definicja procesu projektowego – określenie, jak będzie wyglądać proces projektowy.
 • Raport – podsumowanie całości zebranych danych i przeanalizowanych informacji w formie PDF.
Element analizy przedwdrożeniowej – warsztaty projektowe
Warsztaty projektowe – ustalanie hierarchii architektury informacji.

Podsumowanie

Analiza przedwdrożeniowa to opłacalna inwestycja umożliwiająca ograniczyć początkowe ryzyka projektowe. Pozwala uzyskać potwierdzenie bądź zaprzeczenie hipotez, odpowiedzi na kluczowe pytania, wstępnie oszacować budżet oraz nakłady czasu niezbędne do realizacji wdrożenia. Jest to punkt startowy do rozpoczęcia wdrożenia.

Jeżeli chciałbyś się spotkać i przedyskutować swój projekt, to skontaktuj się z nami: ageno.pl/kontakt.