Squaber – Sygnały dla inwestorów indywidualnych

Aplikacja wspomagająca indywidualnego inwestora podczas analizy sygnałów docierających z rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Stwórzmy razem projekt

Tło biznesowe Squaber

Squaber to aplikacja, która wspiera inwestora indywidualnego w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wsparcie jest realizowane poprzez powiadamianie użytkownika o wartych uwagi informacjach dotyczących spółek, w jakie inwestuje.

Wyzwanie

Szybkie przekazanie skomplikowanych danych giełdowych

W jaki sposób przekazać i zaprezentować odbiorcy bardzo dużą ilość skomplikowanych danych związanych z Giełdą Papierów Wartościowych tak, aby były one zrozumiałe? Złożone dane najlepiej odzwierciedlić w czytelnej formie graficznej, poprzedzonej realizacją wielu iteracji projektowania UX i elementów UI. To właśnie przejrzystość i prostota w przekazywaniu licznych bardzo skomplikowanych informacji stanowiły dla nas największe wyzwanie.

Wydajność i szybkość – kolejne wyzwanie. W tych dwóch cechach zawiera się zarówno wydajność pod kątem działania samej aplikacji, jak i możliwości ekspresowego przyswojenia przez odbiorcę dużej ilości trudnych danych.

Rozwiązanie

Aplikacja webowa i natywne aplikacje dostępne w App Store dla iOS i Google Play na Android

Analiza przedwdrożeniowa

Zanim rozpoczęliśmy pracę nad wdrożeniem, zebraliśmy szereg informacji, dzięki którym mogliśmy określić potrzeby i wymagania klienta, a także specyficznej grupy docelowej. Analiza przedwdrożeniowa umożliwiła wskazanie najważniejszego celu działań, jakim było odświeżenie wyglądu w przyswajalnej formie z nastawieniem na ogólne usprawnienie działania całego systemu. Należy wspomnieć o specyficznej grupie docelowej aplikacji – użytkownikiem serwisu jest osoba, która zna rynek giełdowy, a korzystanie ze Squabera ma prezentować mu konkretną, skondensowaną wiedzę.

UX

Badanie grupy docelowej, a także potrzeb klienta umożliwiło nam wskazanie kluczowych wymagań: stworzenia designu aplikacji dostosowanego do najnowszych trendów, usprawnienia komunikacji użytkownika z systemem, a także dostarczenia odbiorcy możliwie najprostszego i najbardziej efektywnego sposobu pozyskiwania informacji.

Presja czasu

Określony z góry termin był paliwem napędowym do działania. Realizacja założeń przebiegała pod sporą presją czasu i nie było mowy o dłuższym wahaniu. Dzięki odpowiednim działaniom, sprawnym decyzjom i pracy zespołowej wdrożyliśmy wszystkie wymagania klienta, m.in. zrealizowaliśmy widok portfeli, które umożliwiają prowadzenie dziennika działalności inwestycyjnej, czy zaprezentowaliśmy w przejrzysty sposób takie informacje, jak: dane spółek, zmiany procentowe, inne wartości i dodatkowe informacje.

Rozwój i utrzymanie

Odświeżenie wyglądu oraz wdrożenie wszystkich zakładanych zmian w Squaber zakończyliśmy z powodzeniem. Następny etap to utrzymanie i rozwój. W dużej mierze etap ten opiera się na usprawnianiu istniejących już funkcjonalności oraz – wraz z potrzebami klienta i użytkowników – dodawaniem nowych opcji. Zapewnienie rozszerzalności stanowiło jeden z wymogów klienta po to, aby w przyszłości możliwe było dodawanie nowych funkcjonalności do aplikacji.

Projekt w liczbach

Niezliczone godziny rozmów z Klientem, setki wypitych kaw oraz dziesiątki zadań rozwojowych, które wyniknęły z potrzeb Klienta już po wdrożeniu. Liczby określają naszą pracę, a czas jest motorem napędowym.

  • 500+Zadań zrealizowanych przed uruchomieniem.
  • 1000+Commitów w repozytorium GIT
  • 2000+Roboczogodzin

Rezultat

  • Dostarczenie wydajnej i przejrzystej aplikacji, prezentującej szereg istotnych danych.
  • Stworzenie aplikacji webowej oraz dwóch natywnych aplikacji mobilnych (Android oraz iOS), korzystających w zdecydowanej większości ze wspólnego kodu.
  • Integracja z systemami: Firebase, TradingView.

Zakres usług

  • Frontend Development
  • Audyt wydajności
  • Bieżące utrzymanie i rozwój platformy
  • Projektowanie UX/UI

Niestety...

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana.
Zaktualizuj ją aby swobodnie przeglądać naszą stronę.