Zadanie ukończone = Weryfikacja (Kryteria Akceptacyjne + Definicja Ukończonej Pracy)

W Ageno większość wymagań definiujemy za pomocą User Story. Aby móc powiedzieć, że dane User Story zostało wykonane, musi zostać wcześniej skrupulatnie zweryfikowane pod kątem:

  • Kryteriów Akceptacyjnych –przyporządkowane do danego wymagania.
  • Definition of Done – uniwersalną listę kryteriów, które muszą spełnić wszystkie wymagania na przestrzeni całego projektu.

Aktualizacja DoD

Jak wszystko w Scrum, również lista Definition od Done powinna podlegać inspekcji i adaptacji. W miarę dojrzewania Zespołu i projektu Definicja Ukończenia powinna być rozwijana i zawierać coraz bardziej rygorystyczne kryteria w celu zapewnienia wyższej jakości.

Lista Definition of Done dla Developmentu

  • Kryteria akceptacji — Wymaganie spełnia założenia kryteriów akceptacji.
  • Aktualizacja dokumentacji — Nowa funkcjonalność lub modyfikacja funkcjonalności została opisana w dokumentacji.
  • Wydanie — Funkcjonalność jest wydana i przetestowana w środowisku Staging.
  • Tłumaczenia — Wszystkie treści w witrynie, które powinny posiadać tłumaczenia, zostały przetłumaczone.
  • Testy manualne — Funkcjonalność przeszła pozytywnie testy manualne wraz z weryfikacją działania w najnowszych Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari.