Backlog

Backlog to zbiór wymagań, które będą realizowane przez zespół w ramach danego projektu. Elementem backlogu produktu może być karta, na której zapisane jest zadanie do wykonania. Skutecznym sposobem opisywania zadań są tzw. User Stories.

User Stories

User Stories to krótki opis wymagania z punktu widzenia użytkownika systemu. Dzięki tej metodzie wiemy  kto, co i dlaczego. Wymagania są opisywane przez Product Ownera i zapisywane w Backlogu, następnie uszczegółowione przez Zespół Projektowy.

Jako zalogowany użytkownik sklepu,

chcę mieć możliwość edycji mojego adresu wysyłkowego,

aby móc w przyszłości korzystać z tego adresu podczas zamówień.

Użytkownikiem, nie zawsze musi być człowiek:

Jako robot indeksujący Google

chcę mieć możliwość pobrania mapy strony XML

aby móc zindeksować 100 tys. produktów na dobę.

Zasada INVEST

Określając wymagania, należy kierować się zasadą INVEST:

Independent — tworzenie jak najmniejszych jednostek, które są niezależne od innych zadań.

Negotiable — wymagania powinny być wynikiem dyskusji zespołu z Klientem i pozostawiać pole do dyskusji.

Valuable — User Story powinno nieść wartość dla użytkownika końcowego i być istotne dla biznesu.

Estimateable — User Story powinno być możliwe do oszacowania w zakresie wymaganego nakładu pracy.

Small — User Story powinno być na tyle niewielkie, aby można było go łatwo zaplanować i wykonać w kilka, do kilkunastu dni.

Testable — User story powinno posiadać określone kryteria akceptacyjne, umożliwiające jego przetestowanie niezależnie od innych i opracowanie w dowolnej kolejności.

Kryteria akceptacji

Skąd wiemy, że zadanie zostało wykonane poprawnie?
Do User Story zawsze powinny być dołączone kryteria akceptacyjne. Jest to sformalizowana lista jasnych wymagań, określająca warunki, na podstawie których User Story jest spełnione. Zwięźle napisane kryteria pomagają uniknąć niejednoznaczności. Dzięki nim można określić, jaki powinien być rezultat danego zadania.

Jako zalogowany użytkownik sklepu,
chcę mieć możliwość edycji mojego adresu wysyłkowego,
aby móc w przyszłości korzystać z tego adresu podczas zamówień.

Na ekranie listy adresów dostępny jest przycisk, który prowadzi do strony umożliwiającej edycję adresu dostawy.

Po naciśnięciu przycisku „Edycja adresu”, zostanę przeniesiony do formularza, w którym mogę edytować mój adres dostawy.

Jeśli wprowadzę błędnie kod pocztowy, to wyświetli mi się w tym samym momencie komunikat: „Niepoprawny kod pocztowy. Kod powinien być wprowadzony w formie XX-XXX”.

Po kliknięciu w „Zapisz” i poprawnym zapisie otrzymuję komunikat o treści „Twoje dane zostały zapisane” oraz zostaję przekierowany do listy adresów.