Aktualne zasady

 • Praca zdalna – Rekomendowana praca zdalna do…
 • Praca – Pracujemy normalnie. W tym czasie powinniście być dostępni przez cały czas online – ciągłość pracy daje poczucie, że do każdego możemy napisać, tak, jakby siedział w pokoju obok. O niespodziewanych nieobecnościach należy wcześniej poinformować przełożonego.
 • Komunikacja – Dostępność na komunikatorze … online w godzinach pracy i stały odbiór poczty. Aplikacje zainstalowane również na smartfonie z włączonymi powiadomieniami w godzinach pracy.
 • Sprzęt – Możliwe jest zabranie komputera stacjonarnego i akcesoriów do domu, przed jego pobraniem musi zostać zaewidencjonowany. Proszę o informację do… wraz z numerem seryjnym komputera. Sprzęt firmowy zawiera informacje poufne i może być używany tylko do rzeczy związanych z pracą nie należy udostępniać go osobom trzecim (w tym rodzinie).
 • Metodyka pracy – Osoby realizujące projekt w Scrum, każdy dzień zaczynają od 5-minutowego stand-upa. Osoby w zespołach mogą też zrobić poranny briefing na komunikatorze … na grupie danego projektu. (Co zrobiłem wczoraj? Co będę robił dzisiaj? Czy mam jakieś problemy?). Codziennie przed zakończeniem dnia proszę przesłać do koordynatora projektów informację, jaki jest status zadań.
 • Etyka – Praca zdalna to nie ferie. Wymagamy od siebie oraz od innych tyle samo co zwykle. To nie powinno wpływać na naszą efektywność i zaangażowanie. Pamiętajmy, że praca zdalna ma pewne niedogodności, szczególnie po pierwszym okresie pozytywnego zaaferowania „wolnością”. Staramy się zbalansować nowe okoliczności tak, aby odpowiedzialność za cele i wyniki była niezmienna i pod kontrolą. 
  Naprawdę kluczowe jest poważne podejście do tej sytuacji i budowanie w sobie oraz innych morale i zaufania pozwalającego przejść suchą stopą przez ten trudny okres.
  Kładziemy nacisk na odpowiednie przygotowanie warunków do pracy w domu tak, aby jak najbardziej odpowiadały warunkom biurowym. Podstawa to wygodne miejsce. W miarę możliwości separujemy się od hałasów / codziennych warunków. Pamiętajmy, że to rozwiązanie tymczasowe. Wrócimy do pracy biurowej tak szybko, jak to tylko możliwe. Skutki przejścia na pracę zdalną są trudne do przewidzenia – miejmy świadomość, że może będzie trzeba „nadgonić”, kiedy sytuacja się uspokoi.

Pozostałe

 • Dostęp do biura – Jeśli ktoś z jakichś powodów koniecznie potrzebuje pracować z biura, prosimy o niepodawanie sobie rąk i w miarę możliwości unikanie kontaktu.
 • Aktualizacja – Ten dokument będzie podlegał aktualizacji w razie potrzeb i rozwoju sytuacji.
 • Zaliczka – Jeśli ktoś potrzebuje zaliczkę, prosimy o informację do…
 • Kontakt – W sprawach trudnych / pilnych / dyskretnych zawsze możecie pisać na …

Rekomendacje

 • Powaga – Poważne traktowanie sytuacji. Nie chcemy powtórki z Włoch.
 • Mycie rąk – Dokładne i częstsze.
 • Przywitanie – Wstrzymanie się od podawania sobie dłoni na przywitanie i pożegnanie.
 • Mycie naczyń – Dokładne mycie naczyń i sztućców w gorącej wodzie z płynem po użyciu i PRZED użyciem.

Powiązane linki:

Źródła:

 • Wikipedia
 • Escola SH