Audyt Magento identyfikuje słabe i mocne strony technologiczne wdrożonego środowiska e-commerce.

Kiedy warto rozważyć audyt Magento?

 • Problemy – ogólnie rozumiane problemy i błędy, których przyczyny nie są jasno zdefiniowane.
 • Problemy z wydajnością – występują problemy związane z wydajnością i sklep reaguje wolno.
 • Problemy ze stabilnością – występują awarie, niedostępności sklepu z niewyjaśnionych przyczyn.
 • Problemy z motywem – występują problemy z warstwą frontendową sklepu. Nieprawidłowo wyświetlają się wybrane elementy.
 • Problemy logiczne – występują nieprawidłowości lub rozbieżności logiczne. Na przykład występują braki w magazynie lub ceny produktów są nieprawidłowe z niewyjaśnionych przyczyn, lub pojawiają się inne problemy techniczne związane z otrzymywaniem niewłaściwych danych.
 • Rozszerzenia – pojawiają się obawy w organizacji, czy zaimplementowane rozszerzenia nie wpływają na stabilność sklepu.
 • Integracja – występują problemy z integracją sklepu z oprogramowaniem zewnętrznym, np. ERP.
 • Odrzucenia – w sklepie obserwuje się wysoki współczynnik odrzuceń.
 • Nowa witryna i spadek – uruchomiony został nowy sklep, ale sprzedaż lub inne parametry w stosunku do poprzedniego rozwiązania spadły.
 • Migracja – planowana jest migracja do Magento 2, ale brak jest wiedzy w organizacji, od czego rozpocząć.
 • Brak dokumentacji – brak lub dokumentacja jest niskiej jakości, kod typu „Spaghetti”.
 • Bezpieczeństwo – pojawiają się obawy o bezpieczeństwo sklepu internetowego.

Zakres audytu

 • Analiza dokumentacji.
 • Instalacja i konfiguracja projektu w środowisku developerskim.
 • Przegląd logów systemowych i logów Magento, przegląd przekierowań 404 i innych stron błędów.
 • Podstawowy przegląd ilości zapytań na najważniejszych widokach sklepu.
 • Instalacja narzędzi badających błędy po stronie frontendu (Rollbar).
 • Weryfikacja prędkości działania serwisu na podstawie webpagetest.org i Google Page Insight (Strona główna sklepu, Listing kategorii, Strona produktu).
 • Przegląd wersji Magento i zaimplementowanych rozszerzeń pod kątem aktualizacji i ich zasadności.
 • Przegląd i analiza profilu infrastruktury serwerowej i oprogramowania serwerowego.

Wynikiem audytu Magento jest raport, w którym przedstawiony jest aktualny stan wdrożenia pod kątem technologicznym, wraz z wnioskami oraz zaleceniami do dalszych działań. Raport może być dokumentem wspierającym przy optymalizacji e-commerce w przyszłości.

Jesteś zainteresowany audytem,który przeprowadza zespół doświadczonych, certyfikowanych specjalistów Magento? Skontaktuj się z nami