Czym jest Time and Materials?

Termin często używany jest w przypadku tworzenia tzw. umów godzinowych, kiedy wykonawca/zleceniobiorca rozlicza swoją pracę na podstawie faktycznie przepracowanego czasu.

Takie umowy zazwyczaj stosuje się w przypadku, gdy ilość i zakres prac są trudne do określenia lub gdy oczekuje się, że wymagania projektowe zmienią się w trakcie ich realizacji.

Zleceniodawca w takiej umowie zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia na podstawie ilości roboczogodzin poświęconych przez wykonawcę i jego podwykonawców na pracę nad przedmiotem umowy pomnożoną przez ustaloną stawkę.

Ilość godzin × Stawka wynagrodzenia

Zalety umowy Time and Materials

  • Jakość projektu jest wyższa.
  • Brak konieczności definiowania każdej funkcji na samym początku.
  • Klient/Zleceniodawca ma możliwość ingerowania w kształt projektu przez cały czas.
  • Zakres prac jest zmienny w zależności od potrzeb i okoliczności.

Umowa Time & Materials jest przeciwieństwem umów Fixed-price, w których koszty określa się sztywno na samym początku i nie zmienia się zakresu prac.

Time and Materials po polsku?

Time and Materials nie „dorobił” się jeszcze szeroko stosowanego polskiego tłumaczenia, chyba żeby uznać Czas i Materiały jako jego prawidłową formę. Jeśli masz pomysł, w jaki sposób powinno się tłumaczyć ten termin, daj nam znać!


Jesteś zainteresowany współpracą przy wdrożeniu rozwiązania e-commerce opartego o Magento? Skontaktuj się z nami!